2013 Trafik Cezaları

13 Nisan 2020 0 Yazar: Editör

2013 Trafik Cezaları (2013 Yılı Trafik İdari Para Ceza Rehberi )

2013 trafik cezaları yeni tarifelerden uygulanmaya başladı. Bu yıl 2013 trafik cezaları işte bu şekilde güncellendi en güncel halini aşağıdaki tablodan görebilirsiniz. Trafik cezaları 2013 yılının can yakıcı ama gerekli yaptırımlarından olacaktır. Trafik cezaları yememek için trafik kurallarına uymaya daha fazla özen göstermek gerekmektedir. 2013 trafik cezaları maliye bakanlığı tarafından belirlenen yönetmelikler sonucu belirlenmiştir. Araç sorgulaması yaparak aracınıza ait herhangi bir borç bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.

2012 trafik cezalarına göre 2013 de cezalar daha bir caydırıcılık kazanmaktadır. Bu caydırılıcığın 2014 trafik cezalarında daha da artacağı düşünülmektedir. Çünkü 2011 trafik cezalarından bu yana, cezalardaki artış ve caydırıcılık büyük bir hızla artmakta. Bunun sonucunda 2013 yılında trafik cezaları birimlere göre oldukça geniş bir yelpazede uygulanacak gibi görünmekte.

2013 Trafik Cezaları Ödeme Tablosu

Trafik İhlalinin KonusuKimlere UygulanacağıCeza Miktarı ve Uygulayacak KuruluşCeza Puanı (Sürücüler İçin)Belgelerin Geri AlınmasıBelgelerin İptaliTrafikten MenAraç Kullanmaktan MenDiğer HususlarTrafik Polisi Diğer YetkiliMülki Amirİdari Para Cezası5252 sayılı Kanunun 7. maddesine göre belirlenecek idari para cezasıYolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmak,Uymayanlara343,00 TL.Peşin 257.25 TL..Tehlikeli durum ve engeller, bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere zabıtaca kaldırılır, yapılan masraflar sorumlulara ödetilir.Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb, hareketlerde bulunmak ve karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak.Uymayanlara343,00 TL.Peşin 257.25 TL.10Tehlike ve engeller, ilgili kuruluşlar ve zabıtaca ortadan kaldırılır, bozukluk ve eksiklikler yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşça derhal giderilir, zarar karşılıkları ve masraflar sorumlulara ödetilir.Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirilecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha, ışık ile ağaç, parmaklık, direk vb. dikmek, koymak veya bulundurmak,Uymayanlara3.535,00 TL.Peşin 2.651,25 TL.Bunlar, bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere, yolun yapımı, bakımı işletilmesi ile ilgili kuruluşça kaldırılır.Belediye sınırları dışındaki karayolu kenarında, izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak,Uymayanlara3.535,00 TL.Peşin 2.651,25 TL.Bunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, Yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşça ortadan kaldırılır.Belediye sınırları içindeki karayolu kenarında, izinsiz olarak yapı ve tesis yapmak,Uymayanlara3.535,00 TL.Peşin 2.651,25 TLBunlar, yetkililerce durdurulacağı gibi, yönetmelikteki şartlar yerine getirilmeden işletme izni verilmez ve bağlantı yolu, her türlü gider sorumlulara ait olmak üzere yolun yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlarca ortadan kaldırılırTescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilin silinmesi için; yazılı olarak ilgili tescil kuruluşuna başvurmamak,Araç sahiplerine166,00 TL.Peşin 124.50 TL..Tescil yapılıncaya kadarTescil yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.Satış ve devir işlemini, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu ile vergi dairesine bildirmemek, yeni malik adına bir ay süreyle geçerli tescile ilişkin geçici belge düzenlememek, 1512 sayılı Kanunun 112 nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında belirlenen miktarın üzerinde ücret almak, Noterlere1.279,00 TL.Peşin 959,25 TL.5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22/2 fıkrası uyarınca ilgili kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri tarafından İcra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçları satın alanlar gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili trafik tescil kuruluşundan bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almamak,Alıcısına166,00 TL.Peşin 124.50 TL.Tescil yapılıncaya kadarTescil yapılmadan trafiğe çıkarılan araçlar, tescil yapılıncaya kadar trafikten men edilir.Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak,Sürücülere 700,00 TL.Peşin 525,00 TL.10Belgeler geçersiz ise süresiz, eksik ise geçici olarak,Eksiklikleri giderilinceye kadar Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkmak,Uymayanlara77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10AraçlarAraca ait tescil belgesinin, trafik belgesinin ve tescil plakalarının ibraz edilememesi durumunda, eksik olan belgeler ibraz edilip plakalar araca takılıncaya kadar, araç trafikten men edilecektir.Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak araçları, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakaları almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakaları başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak,Uymayanlara166,00 TL.Peşin 124.50 TL.10Geçici belge ve plakalarAraçlarAraçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak,Sürücülere ve araç işletenlerine 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.5AraçlarAykırı durumda olan donanım ve yazılar, giderleri işletene ait olmak üzere söktürülür, sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak,Sürücülere ve araç işletenlerine 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.5Aykırı durumda olan donanım ve yazılar, giderleri işletene ait olmak üzere söktürülür, sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Resmi olmayan araçların tescil plakalarının devlet malı araçlarına ait plaka renginde olması,Uymayanlara166,00 TL.Peşin 124.50 TL.10Aykırılığı giderilinceye kadarServis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.20Teknik şar tlara uygun hale getirilinceye kadar Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak,Sürücülere166,00 TL.Peşin 124.50 TL.20İhtar edilir, tekrarı halinde,Özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak,Sürücülere343,00 TL.Peşin 257,25 TL. 20Eksikliği giderilinceye kadarSürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Takoğraf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak,Sorumlulara5.311,00 TL.3-6 ayAraç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemek,Uymayanlara 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Yapılan değişiklik belgeleri üzerine işleninceye kadarAraçların muayene süresini geçirmek,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10AraçlarMuayene istasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şartlarına uymamak veya gerektiği şekilde muayene yapmamak,Muayene istasyonu işletenlere 1- 5.573,00 TL. .2- 9.294,00 TL..3- 18.589,00 TL..Bir yıl içinde üçüncü tekrarındaİdari para cezası, 2918 sayılı Kanun’un 8. maddesi (c) bendi kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili birimlerince uygulanacaktır.Sürücü belgesiz araç kullanmak ve sürülmesine izin vermek,Kullananlara ve kullandıranlara343,00 TL.1-2 ay, tekrarında 2-3 ay Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca trafik zabıtasınca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. 11 yaşını bitirmeden bisiklet kullanmak, 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıt kullanmak veya hayvanları tevdi etmek,Kullananlara ve kullandıranlara 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.Sürücü belgesi sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araçları sürmek,Sürücülere ve kullandıranlara343,00 TL.1-2 ay, tekrarında 2-3 ay 20Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca trafik zabıtasınca araç sahibine de tescil plakasına göre aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir ve aracı kullanmaktan men edilir.B, C ve E sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin, araçlarına yüklü ağırlığı 750 kg’ın üstünde römork takarak kullanmak veya kullandırmak,Sürücülere ve kullandıranlara343,00 TL.1-2 ay, tekrarında 2-3 ay 10Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca araç sahibine de tescil plakasına göre aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Sürücü belgesi almak için yanlış bilgi veya sahte belge vermekSürücü adaylarına877,00 TL.2-3 ayİkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek,Sürücülere166,00 TL.Peşin 124.50 TL.10Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek,Sürücülere166,00 TL.Peşin 124.50 TL.5Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek,Sürücülere166,00 TL.Peşin 124.50 TL.20Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek,Sürücülere166,00 TL.Peşin 124.50 TL.20Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekSürücülere166,00 TL.Peşin 124.50 TL.20Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek,Sürücülere166,00 TL.Peşin 124.50 TL.20İki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananların, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri,Sürücülere166,00 TL.Peşin 124.50 TL.20Hayvanlarını veya hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından ve imkan olduğunda taşıt yolu dışından götürmemek,Hayvan sürücülerine166,00 TL.Peşin 124.50 TL.Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak,Sürücülere166,00 TL.Peşin 124.50 TL.20Kırmızı ışık kuralına uymamak,Sürücülere166,00 TL.Peşin 124.50 TL.20Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak,Sürücülere77,00 TL.Peşin 57,75 TL.20Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak,Sürücülere77,00 TL.Peşin 57,75 TL.20Toplu taşım araçlarında sigara içmek,Uymayanlara88,00 TL.peşin 66.00 TL.5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39/2 fıkrası uyarınca.Yönetmelik ile belirtilen miktarın üzerinde alkollü araç kullanmak,Sürücülere1. defasında 700,00 TL. Peşin 525,00 TL. 2. defasında 877,00 TL. Peşin 657,75 TL. 3 ve 3′ten fazlasında 1.407,00 TL..3 ve 3′ten fazlasında en az 6 ay20 Geriye doğru 5 yıl içinde; 1.defada 6 ay, 2.defada 2 yıl, 3 ve 3′ten fazlasında 5 yıl (mahkemece)SürücülerSürücülerden 2. defa alkol aldığı tespit edilenler Sağlık Bakanlığınca sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulurlar, eğitimi başarıyla tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade edilir, 3 ve 3′ten fazlasında ise sürücüler psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri muayenesine tabi tutulurlar, bu değerlendirme ve muayene sonrasında durumu uygun olanlara süresi sonunda belgeleri iade edilir.Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri alarak araç kullanmak,Sürücülere1,407,00 TL.6 aySürücü belgesi süresizKullanıldığı takdirdeSürücülerTaşıt kullanma süreleri dışında araç kullanmak ve kullandırmak,Sürücüye, araç sahibine, işleten veya teşebbüse77,00 TL.Peşin 57,75 TL.20SürücülerSürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, araç sahibine de 166,00 TL (Peşin 124,50TL.), ayrıca işleten veya teşebbüs sahibine de 343,00 TL. (Peşin 257,25TL.) ceza uygulanır. Sürücü aynı zamanda araç sahibi ise sürücüye 166,00 TL (Peşin 124,50TL.) ceza uygulanır.Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak,Sürücülere166,00 TL.Peşin 124.50 TL.10Hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak,Sürücülere343,00 TL.Peşin 257,25 TL .15Geriye doğru 1 yıl içinde 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ileSürücü belgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanların belgeleri iade edilir.Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal etmek,İmal veya ithal edenlere 2.120,00 TL.den 3.535,00 TL.ye kadar 6-8 ayCihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir. Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak,İşletenlere 1,407,00 TL.den 2.120,00 TL’ye kadar4-6 ay15Cihazlar mahkeme kararıyla müsadere edilir.Araçların hızlarını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.15Araçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.15Diğer bir aracı izlerken, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan güvenli bir mesafe bırakmamak,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.20Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklık bırakmamak,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.15Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.20Sola dönüş kurallarına riayet etmemek,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.20Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.20Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.20Sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk geçiş hakkını vermemek.Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.Geçme kurallarına riayet etmemek,Sürücülere166,00 TL.Peşin 124.50 TL.20Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek,Sürücülere166,00 TL.Peşin 124.50 TL.20Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması, Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.15Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.20İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçların, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.15Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip)Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.20Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamak,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.20Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.20Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 2.Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, 4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, 5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara, 7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.20Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.20Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu hallerde kavşağa girmek,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.20Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.20Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.20Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmamak, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamak ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması,Sürücülere ve yolculara 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.15Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.20Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde beş metre ve yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde duraklamak,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak,Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamakSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamakSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmekSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.15Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmekSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmekSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmekSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmekSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmekSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmekSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmekSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmekSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmekSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmekSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.15Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmekSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmekSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.Taşıt yolu üzerinde ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmekSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.Taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmekSürücülere154,00 TLPeşin 115,50 TL.10Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir, masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek.Sürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.15Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamakSürücülere343,00 TL.Peşin 257.25 TL..10Uygun olmayan ışık donanımı trafik zabıtasınca söktürülür.Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamakSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.20Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması.Sürücülere166,00 TL.Peşin 124,50 TL.20Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamakSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılmasıSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.15Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmakSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.5Karşılaşmalarda ışıkları söndürmekSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Öndeki aracı geçişlerde uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakılmasıSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.15Yönetmelikteki esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmakSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.20Sadece park lambaları ile seyretmekSürücülere 77,00 TL.Peşin 57,75 TL.15Taşıma sınırı üstünde yolcu almak,Uymayanlara62,00 TL.Peşin 46,50 TL.10 Ayrıca bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere, fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir.Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %5′ten % 10 fazlasına kadar aşmak,Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere639,00 TL.Peşin 479,25 TL. 1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır. Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %15 fazlasına kadar aşmak,Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere1.279,00 TL.Peşin 959,25 TL.1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır. Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %20 fazlasına kadar aşmakUymayan işletenlere ve yük gönderenlere1.918,00 TL. Peşin 1.438,50 TL .1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır. Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %25 fazlasına kadar aşmak,Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere2.560,00 TL.Peşin 1.920,00 TL .Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır. Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %25′in üzerinde fazla aşmak,Uymayan işletenlere ve yük gönderenlere3.839,00 TL.Peşin 2.879,25 TL .Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır.2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır. Azami yüklü ağırlık veya izin verilen azami yüklü ağırlık aşılmamış olsa bile azami dingil ağırlıklarını aşmak,İşletenlere639,00 TL.Peşin 479,25 TL.Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak,Uymayanlara158,00 TL.Peşin 118,50 TL.15Gerekli şartlar sağlanıncaya kadarTehlikeli ve zararlı maddeleri, gerekli izin ve tedbirleri alınmadan taşımak,Uymayanlara319,00 TL.Peşin 239,25TL..15Gerekli şartlar sağlanıncaya kadarAğırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yüklemek, taşımak ve taşıttırmak.Sürücülere, uymayan işletenlere ve yük gönderenlere319,00 TL.Peşin 239,25TL..15Gerekli izinler sağlanıncaya kadar1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır. 2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır. Gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek 1-Uymayan işletenlere 2-Yük gönderenlere1-639,00 TL. 2-1.279,00 TL. Peşin 1-479,25 TL. Peşin 2-959,25 TL.1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı uygulanır. 2- Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır. 3-Ayrıca, bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere,fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir.Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek.Uymayanlara158,00 TL.Peşin 118,50 TL.15Gerekli şartlar sağlanıncaya kadarYükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek,Uymayanlara158,00 TL.Peşin 118,50 TL.15Gerekli şartlar sağlanıncaya kadarSürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapmak,Uymayanlara158,00 TL.Peşin 118,50 TL.15Gerekli şartlar sağlanıncaya kadarÇeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmek,Uymayanlara158,00 TL.Peşin 118,50 TL.15Gerekli şartlar sağlanıncaya kadarAğırlık ve boyut kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin dur ikazına rağmen tartı veya ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam etmek,İşletenlere1.279,00 TL.Peşin 959,25 TL. Tescil plakalarına göre idari para cezası uygulanır.Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları; Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motorsiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları; Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasının taşınmasıSürücülere166,00 TL.Peşin 124.50 TL.15Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları; Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmeleri veya geriye gitmeleri, izin verilen hallerde bu manevraları yapacak sürücülerin, karayolunukullananlar için tehlike veya engel yaratmaları, Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemeleri, verilen işaretlerin manevra süresince devam etmemesi ve biter bitmez sona erdirilmemesi,Sürücülere77,00 TL.Peşin 57,75 TL.20Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almadan, diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları itmek veya taşımak, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmek, gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde çarpmayı önleyici uyarıcı tedbirleri almamak.Yayalara77,00 TL.Peşin 57,75 TL.Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürümekYayalara77,00 TL.Peşin 57,75 TL.Her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, taşıt yolunun sol kenarını izlememekYayalara77,00 TL.Peşin 57,75 TL.Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamakYayalara77,00 TL.Peşin 57,75 TL.Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmemekYayalara77,00 TL.Peşin 57,75 TL.Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde ve kavşaklarda, yaklaşan aracın uzaklık ve hızını gözönüne almadan veya gözönüne aldığı halde uygun zamanda geçmemekYayalara77,00 TL.Peşin 57,75 TL.Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmakYayalara77,00 TL.Peşin 57,75 TL.Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde; zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, binek hayvanları ve sürüler ile elle sürülen araçları trafik kurallarına uymadan sevk ve idare etmek veya ettirmek, başıboş bırakmakUymayanlara77,00 TL.Peşin 57,75 TL.Başıboş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyerek, trafik kazasına sebebiyet vermekUymayanlara3 ayGerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenlemekUymayanlara343,00 TL.Peşin 257.25 TL.Görevlilerce derhal durdurulur.Geçiş üstünlüğüne haiz araçları kullanırken diğer geçiş üstünlüğüne haiz araçlarla karşılaşmalarında birbirlerine ilk geçiş hakkını vermemek ve zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmakSürücülere77,00 TL.Peşin 57,75 TL.15Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmakSürücülere77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Cihazlar araçlardan söktürülür.Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmakUymayanlara77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken, araçlarını yavaşlatmamak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermemek.Sürücülere166,00 TL.Peşin 124.50 TL.20Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıkları hallerde diğer araçların durmaması; “DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen hallerde yakılmaması bu ışıkların gereksiz ve amaç dışı kullanılması, okul taşıtlarının Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymaması, Sürücülere166,00 TL.Peşin 124.50 TL.15Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklı veya sesli işaretin vereceği “DUR” talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmeleri ,ışıklı işaret ve bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmaları, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olduktan sonra geçmemeleri.Sürücülere166,00 TL.Peşin 124.50 TL.20Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamalarıSürücülere166,00 TL.Peşin 124,50 TL.15Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmekSürücülere77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak, Uymayanlara77,00 TL.Peşin 57,75 TL.15Motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmamasıUymayanlara77,00 TL.Peşin 57,75 TL.15Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmekUymayanlaraBu maddede öngörülen altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası suçunun, soruşturma ve kovuşturması 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre yapılır.Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamakUymayanlara166,00 TL.Peşin 124.50 TL.20Kazalarda; ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğunun tespitine yarayan iz ve delil dahil kaza yerindeki durumu değiştirmekSürücülere343,00 TL.Peşin 257.25 TL.Trafik kazalarına karışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ve göstermemesiUymayanlara166,00 TL.Peşin 124.50 TL.10Kazayı yetkililere bildirmemek, kaza yerinden ayrılmakUymayanlara166,00 TL.Peşin 124.50 TL.20Kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemekUymayanlara166,00 TL.Peşin 124.50 TL.15Yaralanmalı veya ölümlü kazalarda zabıtadan izin alınmadan olay yerinden ayrılmakSürücülere343,00 TL.Peşin 257,25TL. .20Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım önlemleri almaması, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermemesiSürücülere ve uymayanlara166,00 TL.Peşin 124.50 TL.20Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında sağlık malzemesi bulundurmamakSahip ve işletenlere166,00 TL.Peşin 124.50 TL.Tamirhane, servis istasyonu ve garaj gibi yerlere ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir kaza geçirmiş olduğu belli olan veya üzerinde suç belirtisi bulunan bir araç gelince, en yakın zabıtaya haber vermemek ve deftere işlememekSahip ve sorumlulara166,00 TL.Peşin 124.50 TL.Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamakUymayanlara77,00 TL.Peşin 57,75 TL.10Eksikliği gideri-linceye kadarSigorta müddetinin sona ermesi veya işletenin değişmesi halinde belirlenen müddetler içerisinde durumu ilgili sigorta şirketine bildirmemekİşletenlere ve sigortacılara77,00 TL.Peşin 57,75 TL.Zarar gören kişilerin kaza veya zarara ilişkin belgelerin ibrazını müteakip 8 iş günü içinde, zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içerisinde kalan miktarları hak sahibine ödememekSigortacılara5.311,00 TL.Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmamakSigorta şirketlerine5.311,00 TL.Gözetim, onarım bakım, alım, satım veya araçta değişiklik yapılması amacıyla kendisine teslim edilen araçların zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamakMesleki faaliyette bulunanlara5.311,00 TL.Bu sigortayı yaptırmayan teşebbüs sahiplerinin iş yerleri, mahallin en büyük mülki amirince 15 güne kadar faaliyetten men edilir.Trafik ihlalinin yapıldığı tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmakSürücülere1.defasında 2 ay 2.defasında 4 ay 3.defasındaCeza puanı nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlar; birinci defa eğitime, ikinci defa da psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar, muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali yoksa belgesi iade edilir.Asli kusurlu olarak, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına sebebiyet vermekSürücülere1 yıl (Mahkemece)Sürücü belgeleri geri alındığı halde, geri alma süresi içerisinde araç kullanmakKullandıranlara ve kullandıranlara343,00 TL.1. 2 ay, tekrarında 2-3 aySürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca, trafik zabıtasınca tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Yazılı uyarıya rağmen belirlenecek süre içinde kurslarını kanun ve yönetmelik şartlarına uygun duruma getirmemekKurs sahiplerine877,00 TL.Kurs 15 günden az olmamak üzere mülki amirlerce geçici olarak kapatılır.Gerekli makamdan izin ve belge almadan sürücü kursları açmak,Kurs sahiplerine5.311,00 TL.3-6 ayBelge alınmadan açılan kurslar zabıtaca kapatılır.Araçları motorlu araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermekSürücülere ve araç sahiplerine 700,00 TL.Peşin 525,00 TL.15 günSürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca, tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak.Sürücülere, araç sahibine, bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına Bir yıl içerisinde 1. defasında 2.102,00 TL. Peşin 1.576,50 TL. Bir yıl içerisinde tekekrür halinde 3.503,00 TL. Peşin 2.627,25 TL. 60 günSürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracın tescil plakasına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir. Tespiti halinde bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına da aynı miktar için ceza tutanağı düzenlenir.Ayırıcı işareti bulunmayan ve ilgili belediyeden izin veya ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak.Yolculara233,00 TL.Peşin 174,75 TL.Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranlar ile sigorta yaptırılan araçlara ait bilgileri Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine göndermemek, sigortasını yaptırmamış işletenleri tespit amacıyla zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçeleri ile ilğili olarak İçişleri Bakanlığınca istenecek bilgileri vermemek.Sigorta şirketlerine5.311,00 TL.

kaynak: trafik.gov.tr

Trafik ile ilgili bir önceki yazımız olan Motorlu Taşıtlar Vergisine(MTV) Ne Kadar Ödeyeceksiniz başlıklı makalemizde Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama, MTV Ödeme ve MTV Sorgu hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Araç Sorgulama, Plaka Sorgulama, Trafik Cezası Sorgulama, Trafik Cezası Ödeme, Tramer, OGS Sorgulama işlemlerine gerek duymadığınız günler dileriz.

Kategori: Trafik Cezası Ödeme

Etiketler: 2013 Trafik Cezaları